Burn-out coaching (preventief/curatief)

 De wetgever verplicht u als werkgever sinds 2014 om aan burn-outpreventie te doen maar in het zomerakkoord van 2017 gaat men nog een stap verder en wordt u als werkgever verplicht om, indien u meer dan 100 werknemers hebt, een burn-outcoach aan te stellen. U kan deze coach delen met bv. andere bedrijven of uw sector zodat u de kosten kan delen.

Als werkgever is het belangrijk dat u het nut inziet van preventie en beseft dat burn-out veel geld kost aan uw organisatie en ook een extra belasting betekent voor de andere collega’s die bijvoorbeeld extra werk krijgen toebedeeld of die hierdoor ook negatieve stress gaan ervaren.

Geloven in een bedrijfscultuur die menselijkheid, openheid, respect, verdraagzaamheid vooropstelt én die aandacht heeft voor de mens is een belangrijk gegeven. Als u dit (en dus ook burn-out)afdoet als allemaal nonsens, als u blijft geloven dat u als werkgever/leidinggevende meer haalt met intimidatie, doorgedreven controles, kleineren van uw personeel, het fnuiken van hun groei… komt het helaas niet goed. 

Uw organisatie zal een slechte naam krijgen op de arbeidsmarkt en u zal op termijn geen kwalitatief personeel meer vinden. Zeker een groot probleem omdat de krapte altijd maar nijpend is op die arbeidsmarkt. Om nog maar te zwijgen over het verloop dat u creeërt met een dergelijke aanpak. Vandaar dat het belangrijk is dat u investeert in uw menselijk kapitaal en dus ook in preventie van stress en burn-out op de werkvloer.

En toch … Het kan zijn dat ondanks uw goede intenties kan het zijn dat een personeelslid alsnog een burn-out krijgt. Dan staan we ook graag klaar met het uitwerken van een reïntegratietraject. Ook hier benadrukken we de menselijke en persoonlijke aanpak die we graag samen met u en uw getroffen personeelslid uitwerken. Onze coach Els Tiri volgde een doorgedreven opleiding bij Better Minds at Work om u nog beter te adviseren! Onze coach Annick Saesen  volgde een opleiding bij de HRD Academy.

Interesse? Vraag ons naar meer informatie! Wij werken ook met de career coach waarbij we een objectieve indicatie krijgen of iemand op weg is naar burn-out of er helemaal in zit.