Blog

Emotionele intelligentie of EQ als sleutel tot succes.

Datum

Intelligentie kan niets uitrichten als de emoties de baas zijn”. Hierbij citeer ik Daniel Goleman, psycholoog en voormalig wetenschapsjournalist voor de New York Times. Hij bedacht de term ‘emotionele intelligentie’ en laat ons in zijn boeken kennis maken met het voelende deel van ons brein. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties, werk en ons lichamelijk welbevinden. Daniel Goleman heeft emotionele intelligentie of EQ een gezicht gegeven. Hij ging hierbij verder op het onderzoek van Reuven Bar-On, die in de beginjaren ’80 zich boog over de vraag wat er naast IQ nog bepalend is voor ons succes. 

En wat blijkt: 70% van ons succes wordt bepaald door onze emotionele intelligentie, ons EQ. En dat EQ kunnen we ontwikkelen en trainen, in tegenstelling tot ons IQ, dat vast ligt. Deze informatie brengt me direct bij de vraag: hoe kunnen we dan concreet zicht krijgen op onze emotionele vaardigheden en daar op een meer intelligente manier mee omgaan?

Het antwoord ligt in een wetenschappelijk onderbouwd zelf-assessment, de enige in zijn soort ter wereld, die jouw EQ in beeld brengt. Dit assessment is de EQ-i 2.0. Via een online vragenlijst die ongeveer een half uur duurt, krijg je een uitgebreid rapport over jouw EQ en samen met je EQ-coach kan je aan de slag met die gebieden waar ontwikkeling wenselijk is, zodat je meer succesvol in het leven kan staan.

Maar wat is dat nu eigenlijk: emoties? En hoe kan je er meer intelligent mee omgaan? En waar staat succes dan voor?

Emoties zijn in wezen impulsen tot handelen, kant-en-klare plannen om het leven het hoofd te bieden die de evolutie ons heeft ingeprent. De wortel van het woord ‘emotie’ is moverre, het Latijns werkwoord  voor ‘bewegen’, plus het voorvoegsel ‘e-‘ om de betekenis ‘ergens vandaan bewegen’ aan te duiden. Dit suggereert dat in elke emotie impliciet een tendens tot handelen aanwezig is. Emoties zetten ons dus in beweging. 

Er intelligent mee omgaan, betekent in principe: een goede balans vinden tussen je rationele- en je gevoelsbrein. Zodat je gevoelens aangevuld, versterkt of verzwakt kunnen worden door het denken en andersom. Je kan het ook stellen als je hoofd en hart op één lijn brengen. Maar dan met de wetenschap dat dat ‘hart’ ook in je brein zit en daar kan worden ontwikkeld. Deze samenwerking zorgt voor een beweging die meer succesvol is dan wanneer één van beiden de overhand hebben.

In deze context staat succes voor: het gewenst resultaat van een bepaald doel bereiken en daarvan kunnen genieten (gevoel van geluk). Dat kan zowel persoonlijk, zakelijk als financieel zijn. Maar uiteindelijk staat dat succes in rechtstreeks verband met gelukkig zijn. 

Albert Schweitzer stelt het als volgtSuccess is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful

Ik kan dus zeggen dat de wijze waarop we met onze emoties in relatie tot onszelf én de ander omgaan in ons dagdagelijks handelen (ons EQ), sterk (tot 70%) bepalend is voor ons gevoel van geluk en dus ons succes. 

Als EQ-i 2.0 coach begeleid ik je op je pad naar meer inzicht in jouw emotionele vaardigheden en op welke wijze het ontwikkelen van die vaardigheden jouw succes vergroot.

Voor wie is dit assessment?

Bedrijfsmatig:

  • Voor bedrijfsleiders, managers en teamleaders die hun ‘people skills’ willen versterken door meer intelligent om te gaan met emoties op de werkvloer.
  • Bij het faciliteren van rekrutering- en selectieprocessen.
  • Ter ondersteuning van trainingsprogramma’s in kader van leiderschapsontwikkeling, burn-out-preventie en organisatieontwikkeling. 
  • Voor het concretiseren en faciliteren van 360°-programma’s.
  • Voor ondernemers die 

Persoonlijk:

  • Voor iedereen die meer geluk en succes wil generen in zijn of haar persoonlijk of zakelijk leven.
  • Voor iedereen die af en toe het gevoel heeft dat zijn/haar emoties met hem/haar aan de haal gaan of zijn/haar succes dwarsbomen.
  • Voor iedereen die zich wil voorbereiden op groei en ontwikkeling in professionele context.
  • Voor iedereen die zich wil voorbereiden in kader van een promotie of sollicitatie. 
  • ….

Meer informatie? Sabine is onze gespecialiseerde coach. Contacteer ons: an.nackom@eclipsconsult.be !

Meer
artikelen