In de pers

Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen

Ons artikel dat verscheen in Loopbaanvisie in 2020.

 

De Speling

Wij mochten ook deel uit maken van de proeftuin “accent op talent” in scholengemeenschap De Speling.

De Speling

Wij mochten ook deel uit maken van de proeftuin “accent op talent” in scholengemeenschap De Speling.

Zeg niet te gauw

Meer dan 10 jaar waren wij trouwe partner van Selor in dit Top Skills project. Het project wou dames voorbereiden op een assessment voor de hogere (mandaat) functies binnen de overheid. An Nackom was assessor in dit project. Dit artikel verscheen in  De Standaard. 

 Ondertussen is het project even on hold gezet… Meer info: Selor Top Skills Project