Blog

Oud is out?

Datum

We zitten met ongeveer een evengroot aantal dertigers als vijftigers die op dit moment werken. Nochtans zoeken veel werkgever werknemers rond de 30 à 35 jaar. Als je weet dat deze groep actieve dertigers daalt omdat er minder mensen zijn geboren dertig jaar geleden (kijk naar de leeftijdspiramide) dan betekent dit dat je als werkgever dringend je selectie- en HR beleid gaat moeten aanpassen.

Ik zie bedrijven geregeld hun neus ophalen als ik een goede 50-tiger voorstel. Prima kwaliteiten, voldoet quasi volledig aan het profiel maar helaas er staat een “5” voor hun leeftijd. Dus “neen dank je”… . Ik hoor het geregeld. We gaan echter moeten inzien dat iedereen op de arbeidsmarkt gaat moeten tewerkgesteld worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Kant en klare direct inzetbare mensen zijn zeldzaam. Mensen die flexibel zijn, een goede werkethiek hebben, een degelijke attitude bezitten, leergierig en leerbereid zijn en veel aanpassingsvermogen hebben… daar gaan we  naar op zoek moeten gaan. Die technische skills of jobgerelateerde kennis kunnen ze immers bijspijkeren.  Dus een warme oproep aan werkgevers, denk eens “out of the box” en laat ouderen (en liefst ook schoolverlaters,  mensen met een beperking, kortgeschoolden, allochtonen….) met de juiste attitude toe, biedt ze een leertraject aan en wie weet… ze kunnen je nog verbazen. Aan zij die in deze doelgroepen zitten en moeilijkheden ervaren om een job te vinden, blijf ervoor gaan en wijs hen op je kwaliteiten, geef niet op! Probeer de vooroordelen samen met ons de kop in te drukken!

We zullen er niet om heen kunnen. Er zijn bijna evenveel 50 – tigers dan dertigers op de arbeidsmarkt! 50 is het nieuwe 30! 🙂

An, een bijna vijftiger die zich absoluut nog niet afgeschreven voelt!

Meer
artikelen